ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

RapthΈλενα Ράπτη
Ιδρυτικό Μέλος της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ»,
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Τα πρόσφατα στοιχεία για τη διάθεση μοσχευμάτων στη χώρα μας είναι πολύ ενθαρρυντικά και δικαιώνουν τη μεγάλη προσπάθεια της πολιτείας, των φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων η αύξηση στις μεταμοσχεύσεις για το 2008, αγγίζει το 110%.

Ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν πραγματοποιηθεί 78 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρών), προερχόμενες από 36 δότες, το 2008 οι 61 εκλιπόντες δότες, έχουν χαρίσει ζωή σε 163 μεταμοσχευμένους πλέον ασθενείς.Επίσης, αύξηση της τάξεως του 113% παρατηρείται στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς η στενή συνεργασία του ΕΟΜ με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αξιοποίηση στη χώρα μας μοσχευμάτων για τα οποία δεν εντοπίζεται κατάλληλος λήπτης στις χώρες απ’ όπου προέρχονται.

Ωστόσο, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η προσφορά οργάνων από πτωματικούς δότες, υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό βαθμό ευαισθησίας και αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία είναι απόλυτα εξαρτημένη από ένα πλήθος κοινωνικών παραγόντων και η προώθησή της εδράζεται στην έννοια της ευρείας κοινωνικής συναίνεσης. Κοινωνική συναίνεση που την ορίζει γενικώς το κοινό αίσθημα των πολιτών και ο βαθμός ασφάλειας που συνοδεύει την ενδεχόμενη επιλογή τους και ειδικώς το σύνολο των παρεχόμενων θεσμικών εγγυήσεων που θα διασφαλίζουν τις συνολικές διαδικασίες. Τέτοιες που θα κατοχυρώνουν τους δότες, την ανθρώπινη προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια των ασθενών και που βεβαίως θα αποτρέπουν κάθε αντιδεοντολογική πρακτική, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Στην πρώτη έρευνα της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ», της οποίας είμαι ιδρυτικό και ενεργό μέλος, που έγινε το Νοέμβριο του 2004 υπό την επιστημονική επίβλεψη της εταιρείας δημοσκοπήσεων ALCO και με αντικείμενο την άποψη των πολιτών για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων σώματος, εδραιώθηκε μια μάλλον αναμενόμενη εκτίμηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών νιώθει έντονη ανασφάλεια, κυριαρχείται από χρόνιες προκαταλήψεις και ηθικές αναστολές, αντιμετωπίζει με απροθυμία και αρνητισμό την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος.

Υπόστρωμα της φοβισμένης ελληνικής κοινωνίας είναι το έλλειμμα σωστής, επαρκούς και υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών.

Η παρουσίαση, ωστόσο, των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις σε διαφορετικό χρόνο, τόπο και κοινό και η θεαματική προσέλευση του κόσμου επιβεβαίωσε την αισιόδοξη προοπτική πως οι πολίτες έχουν τη διάθεση, το χρόνο και την ωριμότητα να προβληματιστούν για αυτό που αποτελεί πρώτη κοινωνική αναγκαιότητα.

Η δεύτερη έρευνα που έγινε το Νοέμβριο του 2006, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό ενημέρωσης και το αίσθημα των πολιτών για το θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος, έδωσε την ευκαιρία για μια συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των διαδοχικών ερευνών της κοινωνικής οργάνωσης.

Η πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 2ης έρευνας στο Πειραματικό Σχολείο Αθηνών αλλά και όσες ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν πως η γνώση για το θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος είναι πλέον καθολική και πως, παρά τη σταθερή βελτίωση του βαθμού ευαισθησίας των πολιτών, χρειάζεται ακόμη μεγάλη και διαρκής προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Ζητούμενο, να μετατραπεί η γενικού επιπέδου πληροφόρηση σε ουσιαστικό βαθμό γνώσης και να δημιουργηθεί μια κοινωνία με συνείδηση δωρητή.

Η τρίτη έρευνα που έγινε το Μάιο του 2009 στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη γενική θέση πως πάμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχουμε πολύ ακόμη δρόμο μέχρι να ανατρέψουμε τους σημερινούς αρνητικούς αριθμητικούς συσχετισμούς στο θέμα της δωρεάς των οργάνων.

Μια συνοπτική εικόνα των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνει, την πλήρη γνώση της κοινωνίας για το θέμα αλλά και την ανάγκη για ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στην κατηγορία των δωρητών, την επικράτηση της τηλεόρασης έναντι των άλλων μέσων ενημέρωσης, τη μικρή συμμετοχή στην ενημέρωση των φορέων υγείας και της εκπαίδευσης και η απουσία της εκκλησίας, αλλά και τη θεαματική αύξηση του ποσοστού των δωρητών. Δείχνει ακόμη, τη συνεχιζόμενη αδυναμία διείσδυσης της ιδέας στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, τη δυναμική της συνολικής προσπάθειας στην τελευταία πενταετία, τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια της πλειοψηφίας της κοινωνίας για τις διαδικασίες, την ευνοϊκή προδιάθεση της κοινωνίας στο θέμα και την ανάγκη για ειδικότερη ενημέρωση. Τέλος, δείχνει την καταλυτική επίδραση του παραδείγματος του Αυστραλού πατέρα που δώρισε τα όργανα του υιού του, στην προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων.

Οι εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 3ης έρευνας έχουν προγραμματισθεί για την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 στις 19:00 στην αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη και για τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων (Κέντρο Τύπου) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, με την παρουσία του κ. Κώστα Γρίμπιλα, Λήπτη της καρδιάς του Αυστραλού δότη Ντουζόν Ζάμιτ.

Σταθερό ζητούμενο παραμένει για όλους η ανάληψη ατομικών και συλλογικών πρωτοβουλιών, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη, η ένταση και η διάρκεια του αγώνα που μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν την αλλαγή νοοτροπίας προς όφελος των πολιτών και της ίδιας της κοινωνίας.

Με στόχο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τους αριθμητικούς συσχετισμούς της κοινωνίας στο θέμα της δωρεάς οργάνων, εμείς στην Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη» συνεχίζουμε σταθερά, επίμονα και μεθοδικά στο κομμάτι της προβολής και της ενημέρωσης. Με κάθε μέσο.

Μέσω της τηλεόρασης, που έχει ισχυρή διεισδυτικότητα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Με τη διανομή έντυπων μέσων, με στόχο την απλή, έγκυρη και άμεση ενημέρωση από μέλη και φίλους της κοινωνικής μας οργάνωσης.

Με ιατρικές εκπομπές αλλά και δημόσιες συζητήσεις με ειδικούς επιστήμονες για να δοθούν επαρκείς και πειστικές απαντήσεις για τις ευαίσθητες μεταμοσχευτικές διαδικασίες.

Με προβολή ειδικών μηνυμάτων σε δημόσιους χώρους, σε πολυκινηματογράφους, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, με σκοπό να ενσωματωθεί το μήνυμα της δωρεάς οργάνων στη συνείδηση όλων.

Με διαφημιστικές καταχωρήσεις και αεροπανό σε επίκαιρα σημεία των πόλεων για να θυμίζουν το πρόβλημα αλλά και την υποχρέωση της κοινωνίας.

Με εκστρατείες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια με εκδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις σε έναν ανοικτό διάλογο με την κοινωνία.

Με ομιλίες σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και σκοπό την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη διεύρυνση του εθελοντισμού στη νέα γενιά.

Με συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος που στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια και κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Ακόμη, με τη βουλευτική μου ιδιότητα και στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων έχω καταθέσει κατά καιρούς σειρά ερωτήσεων στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τις δράσεις και το σχεδιασμό της πολιτείας στο ευαίσθητο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων σώματος, πιστεύοντας πως η προσπάθεια βελτίωσης των στατιστικών δεικτών ως προς τα ποσοστά δωρητών οργάνων στη χώρα μας, έχει σημείο εκκίνησης τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου διαφάνειας και εμπιστοσύνης, και ενός ανάλογου επικοινωνιακού πλαισίου ενημέρωσης και καθημερινής επαφής.

Με όραμα τη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, όπου οι αρετές της αλληλεγγύης και της προσφοράς ζωής θα βρίσκουν την έκφρασή τους στις καθημερινές εκδηλώσεις όλων των πολιτών, κατέθεσα επίσης πρόταση προς το Προεδρείο της Βουλής για την ενδεχόμενη ανάληψη της ευθύνης διοργάνωσης μιας ενημερωτικής εκστρατείας για τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος.

Τέλος θα ήθελα να προσθέσω πως στο άθροισμα των αισιόδοξων μηνυμάτων οφείλει να προστεθεί και η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παραμένει αταλάντευτη με τον πλέον ευκρινή και πέραν πάσης αμφισβήτησης τρόπο στη στήριξή της στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής συνείδησης προσφοράς στο θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος.

 
NEA YGEIAS